Dream Jump

web / print / identity

Dream jumping to nowa dyscyplina sportów ekstre­mal­nych. Skoki oddawane są ze znacznych wysokości, a sam lot w kierunku ziemi potrafi zająć naprawdę dużo czasu.

W Polsce jest to stosunkowo świeży sport i dlatego w celu zdobycia większego grona sympatyków, potrzebny był intui­cyjny projekt tożsamości, który zapa­dałby w pamięć i trwale kojarzył się z dream jumping. Naszym zadaniem było zapro­jektowanie logotypu, strony internetowej, plakatów i ulotek.

Już na poziomie logo staraliśmy się oddać ideę swo­bod­nego lotu, a mocna kolorystyka dodatkowo akcen­tuje ekstremalny charakter tej dyscypliny sportu. Strona zaprojektowana zos­tała w układzie pionowym (zrozu­miałe!) i utrzymana w krzyk­liwej i jaskrawej sty­lis­tyce. Jednocześnie wypo­sa­żyliśmy stronę w sprawny i przej­rzysty system doko­ny­wania rezer­wacji terminów skoków.

Materiały drukowane utrzymują ten agresywny i połam­any motyw, fotografie przeplatają się na nich z kontras­towymi ilustracjami.

Dream Jump kieruje swoją ofertę przede wszystkim w stronę osób młodych i w średnim wieku, trochę postrzelonych i nie bojących się ryzyka. Aby spro­stać ich oczekiwaniom, projektowaliśmy nieco odważniej, nowocześnie i awangar­dowo. Cała przyjemność po naszej stronie.

Zobacz też:

Dream Jump - Logo

Logo

Dream Jump - Strona internetowa

Strona internetowa

Dream Jump - Plakat

Plakat

Dream Jump - Ulotka

Ulotka